Foreningens formål 


Arbejdsvilkår for private børnepassere


-Vi arbejder for at forbedre forholdene for selvstændige børnepassere i Aarhus Kommune og Østjylland

- Vi arbejder for at udbrede kendskabet til pasningstilbuddet hos selvstændige børnepassere

- At arbejde for hele tiden at opkvalificere pasningstilbuddet hos de selvstændige børnepassere ved at tage initiativer til afholdelse af f.eks. kurser, foredrag, formidling af supervisionsgrupper og af konsulentbistand. Eventuelle udgifter hertil betales af de medlemmer, der deltager.

Fagligt og kollegialt fællesskab


Vi vil afholde foredrag for vores medlemmer og vores forældre.

Vi vil afholde en fælles dag for alle medlemmerne, deres børn og deres forældre f.eks. i en dyrepark eller lign.

Vi vil dele informationer om andres arrangementer for børn og sammen arrangere vores egne oplevelser for børnene.

Vi får et kollegialt fællesskab til glæde for os og for vores børn.

Vi vil i foreningen arbejde for:


  • styrke fagligheden
  • styrke bevidstheden i befolkningen om, at vi findes
  • få udbredt de gode historier om det kvalificerede stykke arbejde, vi gør med de fantastiske børn
  • styrke det kollegiale fællesskab


Private pasningsordninger er reelle tilbud med høj faglig kvalitet og diversitet


Vi vil bruge foreningen til at fortælle de gode historier i forhold til medierne og synliggøre eksistensen af private pasningsordninger. 


Det er at få vist i offentligheden det retvisende billede af de selvstændige børnepasseres arbejde og skabe et modvægt til fordomme om kvaliteten i de private pasningsordnigner, og til de meget trælse fortællinger om private pasningsordninger, som FOA den ene gang efter den anden tegner i medierne.


Vi arbejder for at fortælle og vise, at det forholder sig helt anderledes her hos os. At der er masser af kvalitet i pasningstilbudene under frit valg-ordnignen. 

Faglige arrangementer & sparring


Vi vil sammen holde fast i vigtigheden af hele tiden at opkvalificere vores viden, både for vores egen og dermed børnenes skyld, men også for vores forretnings skyld.

Vi vil give hinanden inspiration til at gøre nye ting eller til at gøre nogle ting anderledes.


Der skal ikke være grænser for, hvad vi som medlemmer kan samarbejde omkring. Vi søger altid inspiration til at tænke i nye muligheder


Find private pasningsordninger i nærområdet


Vi har lavet en fælles hjemmeside med link til hver enkelt medlems egen hjemmeside, som gør det nemt for forældre at finde os.

Samarbejde med andre foreninger


Vi har indledt et samarbejde med lignende foreninger i resten af landet.Tilmeld dig


Er du børnepasser og ønsker medlemsskab af foreningen, kontakt os her.